ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Έγγραφα-Νομοθεσία

Στανίση 2
57013 Παλαιόκαστρο
Τηλ. 2310696185
Fax. 2310696925
mail@dim-palaiok.thess.sch.gr

αρχικήτο σχολείο μαςπροσωπικόσκάκιμουσικήprojectsεκδηλώσειςολοήμερο

έγγραφαεκπαιδευτικό υλικόπεριβάλλοντο βήμα των εκπαιδευτικώνσυνδέσειςσύλλογος γονέων

 

Επιστροφή

Νομοθεσία
Π.Δ. 79/2017 (λειτουργία σχολείων)  περισσότερα...
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  περισσότερα...
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ  περισσότερα...
 ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  περισσότερα...
ΕΠΙΛΟΓΗ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ περισσότερα...
ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ  περισσότερα...
ΦΕΚ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ  περισσότερα...

 ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  περισσότερα...

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  περισσότερα...

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  περισσότερα...
 
Έντυπα
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΣΚ  περισσότερα...
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ   περισσότερα...
                             ΤΟ ΝΕΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  (Α.Δ.Υ.Μ.)   &                             ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ   περισσότερα...