ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας

 και Θρησκευμάτων

Σχολικό Ημερολόγιο 2018-2019

Στανίση 2
57013 Παλαιόκαστρο
Τηλ. 2310696185
Fax. 2310696925
mail@dim-palaiok.thess.sch.gr

 

Επιστροφή

 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2018-2019

 

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

3

10

17

24

 

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

 

3

10

17

24

31

ΤΡΙΤΗ

 

4

11

18

25

 

    

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

 

4

11

18

25

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

5

12

19

26

 

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

 

5

12

19

26

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

6

13

20

27

 

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

 

6

13

20

27

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

7

14

21

28

 

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

 

 

7

14

21

28

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

1

8

15

22

29

 

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

 

1

8

15

22

29

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

2

9

16

23

30

 

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

 

2

9

16

23

30

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΜΑΡΤΙΟΣ  2019

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2019

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

 

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

ΤΡΙΤΗ

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

 

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

 

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

 

ΠΕΜΠΤΗ

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

 

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

 

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

 

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

 

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

 

 

ΜΑΪΟΣ  2019

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

 

Γιορτή 28ης Οκτωβρίου   26-10-2018  Παρασκευή

ΤΡΙΤΗ

 

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

 

Παρέλαση 28ης  Οκτωβρίου  28-10-2018 Κυριακή

ΤΕΤΑΡΤΗ

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

 

Γιορτή 17ης  Νοέμβρη   16-11-2018  Παρασκευή

ΠΕΜΠΤΗ

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

 

Αγίου Αθανασίου      18-01-2019  Παρασκευή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

 

Τριών Ιεραρχών      30-01-2019  Τετάρτη

ΣΑΒΒΑΤΟ

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

29

 

Γιορτή 25ης  Μαρτίου   22-03-2019  Παρασκευή

ΚΥΡΙΑΚΗ

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

30

 

Παρέλαση 25ης  Μαρτίου   25-03-2019 Δευτέρα

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΕΤΟΣ

ΑΡΓΙΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

από  11 Σεπτεμβρίου  μέχρι  10 Δεκεμβρίου

Χριστούγεννα    από   22-12-2018 έως 7-01-2019

Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

από  11 Δεκεμβρίου  μέχρι  10 Μαρτίου

Καθαρά Δευτέρα     11-03-2019

Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

από  11 Μαρτίου  μέχρι  15 Ιουνίου

Πάσχα   28/4     από  22-04-2019  έως  3-05-2019

 

Αγιασμός  11-09-2018  Τρίτη

Πρωτομαγιά   1-05-2019  Τετάρτη   

 

Λήξη διδακτικού έτους  14-06-2019  Παρασκευή

Αγίου Πνεύματος   17-06-2019  Δευτέρα