ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο  Πολιτισμού,

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σχολικό ημερολόγιο  2016-2017

Στανίση 2
57013 Παλαιόκαστρο
Τηλ. 2310696185
Fax. 2310696925
mail@dim-palaiok.thess.sch.gr

 

Επιστροφή

 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2016-2017

 

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

5

12

19

26

 

 

3

10

17

24

31  

 

7

14

21

28

 

 

5

12

19

26

 

ΤΡΙΤΗ

 

6

13

20

27

 

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

 

6

13

20

27

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

7

14

21

28

 

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

 

 

7

14

21

28

 

ΠΕΜΠΤΗ

1

8

15

22

29

 

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

 

1

8

15

22

29

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2

9

16

23

30

 

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

 

2

9

16

23

30

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

3

10

17

24

 

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

 

3

10

17

24

31

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

4

11

18

25

 

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

 

4

11

18

25

 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΜΑΡΤΙΟΣ  2017

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

 

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

 

ΤΡΙΤΗ

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

 

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

 

 

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

 

 

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

 

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

 

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

29

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

 

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

30

 

 

ΜΑΪΟΣ  2017

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

 

Γιορτή 28ης Οκτωβρίου   27-10-2016  Πέμπτη

ΤΡΙΤΗ

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

 

Παρέλαση 28ης  Οκτωβρίου  28-10-2016 Παρασκευή

ΤΕΤΑΡΤΗ

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

 

Γιορτή 17ης  Νοέμβρη   17-11-2016  Πέμπτη

ΠΕΜΠΤΗ

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

29

 

Αγίου Αθανασίου      18-1-2017  Τετάρτη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

30

 

Τριών Ιεραρχών      30-1-2017  Δευτέρα

ΣΑΒΒΑΤΟ

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

 

 

Γιορτή 25ης  Μαρτίου   24-3-2017  Παρασκευή

ΚΥΡΙΑΚΗ

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

 

 

Παρέλαση 25ης  Μαρτίου   25-3-2017 Σάββατο

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΕΤΟΣ

ΑΡΓΙΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

από  11 Σεπτεμβρίου  μέχρι  10 Δεκεμβρίου

Χριστούγεννα    από   24-12-2016 έως 08-01-2017

Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

από  11 Δεκεμβρίου  μέχρι  10 Μαρτίου

Καθαρά Δευτέρα     27-2-2017

Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

από  11 Μαρτίου  μέχρι  15 Ιουνίου

Πάσχα   16/4     από  10-4-2017  έως  21-4-2017

 

 

Πρωτομαγιά   1-5-2017  Δευτέρα   

 

 

Αγίου Πνεύματος   5-06-2017  Δευτέρα