ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Στανίση 2
57013 Παλαιόκαστρο
Τηλ. 2310696185
Fax. 2310696925
mail@dim-palaiok.thess.sch.gr

 

Επιστροφή

 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2015-2016

 

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

7

14

21

28

 

 

5

12

19

26

  

 

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

 

ΤΡΙΤΗ

1

8

15

22

29

 

 

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

2

9

16

23

30

 

 

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

 

ΠΕΜΠΤΗ

3

10

17

24

 

 

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4

11

18

25

 

 

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

5

12

19

26

 

 

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

6

13

20

27

 

 

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΜΑΡΤΙΟΣ  2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

 

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

 

ΤΡΙΤΗ

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

 

 

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

 

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

 

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

 

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

29

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

 

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

30

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

 

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

 

 

 

ΜΑΪΟΣ  2016

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

Γιορτή 28ης Οκτωβρίου   27-10-2015  Τρίτη

ΤΡΙΤΗ

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

Παρέλαση 28ης   Οκτωβρίου   28-10-2015  Τετάρτη

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

Γιορτή 17ης  Νοέμβρη   17-11-2015  Τρίτη

ΠΕΜΠΤΗ

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

 

Τριών Ιεραρχών      29-1-2016  Παρασκευή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

 

Γιορτή 25ης  Μαρτίου   24-3-2016  Πέμπτη

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

 

Παρέλαση 25ης  Μαρτίου   25-3-2016 Παρασκευή

ΚΥΡΙΑΚΗ

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

 

ΑΡΓΙΕΣ

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΕΤΟΣ

Χριστούγεννα    από   24-12-2015 έως 07-01-2016

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

από  11 Σεπτεμβρίου  μέχρι  10 Δεκεμβρίου

Καθαρά Δευτέρα     14-3-2016

Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

από  11 Δεκεμβρίου  μέχρι  10 Μαρτίου

Πάσχα   1/5     από  25-4-2016  έως  6-5-2016

Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

από  11 Μαρτίου  μέχρι  15 Ιουνίου

Αγίου Πνεύματος   20-06-2016  Δευτέρα

 

 

 

Κατεβάστε το στον υπολογιστή σας από εδώ...