ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Στανίση 2
57013 Παλαιόκαστρο
Τηλ. 2310696185
Fax. 2310696925
mail@dim-palaiok.thess.sch.gr

Επιστροφή

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 - 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώνουν τους γονείς τις παρακάτω ημέρες από τις 13.15΄έως τις 14.00΄.

Τμήμα Α1, κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα.

Τμήμα Α2, κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα.  

Τμήμα Β1, κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα.

Τμήμα Β2, κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα.

Τμήμα Γ1, κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα.

Τμήμα Γ2, κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα.

Τμήμα Γ3, κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα.

Τμήμα Δ1, κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα .

Τμήμα Δ2, κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα.

Τμήμα Δ3, κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα.

Τμήμα Ε1, κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα.

Τμήμα Ε2, κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα.

Τμήμα Ε3, κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα.

Τμήμα ΣΤ1, κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα.

Τμήμα ΣΤ2, κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα.

Τμήμα ΣΤ3, κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα.

Αγγλικά - Μανιαδάκη Μαρία, κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα.

Αγγλικά - Πετρωτού Γλυκερία, κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα.

Γυμναστική - Καραφυλιά  Μαρία, κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα.

Γυμναστική - Σολκίδης Άγγελος, κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα.

Πληροφορική - Παπαδοπούλου Ευγενία, κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα.

Θεατρική Αγωγή - Τοπαλίδου Ελισάβετ,

Εικαστικά - Μπουκόνη Χαρά, κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα.

Μουσική - Αϊβάζογλου Γιάννης, κάθε  πρώτη Τετάρτη του μήνα.

Γαλλικά & Γερμανικά, κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα.

Τμήμα Ένταξης - Σαραμάντος Γιάννης, κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα.

Σε έκτακτες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί  δέχονται τους γονείς των μαθητών, αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.