ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Στανίση 2
57013 Παλαιόκαστρο
Τηλ. 2310696185
Fax. 2310696925
mail@dim-palaiok.thess.sch.gr

Επιστροφή

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Ο Δ/ντής του Σχολείου καθημερινά από τις  8.15΄  έως  9.00΄.

Τμήμα Α1, κάθε πρώτη Πέμπτη  του μήνα από 10.00΄έως 11.00΄.

Τμήμα Α2, κάθε πρώτη  Δευτέρα  του μήνα από 11.45΄έως 12.25΄.

Τμήμα Α3, κάθε πρώτη  Τρίτη του μήνα από 10.45΄έως 11.30΄.

Τμήμα Β1, κάθε πρώτη   Δευτέρα του μήνα από 10.45΄έως 11.30΄.

Τμήμα Β2, κάθε πρώτη  Τρίτη  του μήνα από 10.45΄έως 11.30΄.

Τμήμα Β3, κάθε πρώτη  Τρίτη  του μήνα από 10.45΄έως 11.30΄.

Τμήμα Γ1, κάθε πρώτη  Τρίτη του μήνα από  10.45΄έως 11.30΄.

Τμήμα Γ2, κάθε πρώτη Πέμπτη  του μήνα από 11.45΄έως 12.25΄.

Τμήμα Δ1, κάθε πρώτη Τρίτη  του μήνα από 10.00΄έως 10.45΄.

Τμήμα Δ2, κάθε πρώτη Παρασκευή  του μήνα από 10.00΄έως 10.45΄.

Τμήμα Ε1, κάθε πρώτη  Τετάρτη   του μήνα από 10.45΄έως 11.30΄.

Τμήμα Ε2, κάθε πρώτη  Τετάρτη του μήνα από 11.45΄έως  12.25΄.

Τμήμα Ε3, κάθε πρώτη  Τετάρτη του μήνα από 11.45΄έως  12.25΄.

Τμήμα ΣΤ1, κάθε πρώτη   Τρίτη του μήνα από 09.00΄έως 09.40΄.

Τμήμα ΣΤ2, κάθε πρώτη  Δευτέρα του μήνα από 11.45΄έως 12.25΄.

Αγγλικά-Μανιαδάκη Μαρία , κάθε πρώτη  Τετάρτη του μήνα από 10.00΄έως 10.45΄.

Αγγλικά -Πετρωτού Γλυκερία, κάθε πρώτη  Τρίτη του μήνα από 10.45΄έως 11.30΄.

Γυμναστική -Καραφυλιά  Μαρία, κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα από 10.00΄έως 10.45΄.

Γυμναστική -Τσιλιμπώνης Κων/νος, κάθε πρώτη Παρασκευή  του μήνα από 11.45΄έως 12.25΄.

Πληροφορική - Μαυρίδης Κων/νος, κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα από 11.45΄έως 12.25΄.

Θεατρική Αγωγή- Σάββα Μαρία, κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα από 11.00΄έως 11.45΄.

Εικαστικά- Μπουκόνη Χαρά, κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα από 11.45΄έως 12.25΄.

Μουσική-Τόγια Άλκηστη,  κάθε  πρώτη  Τρίτη  του μήνα από 11.45΄έως 12.25΄.

Μουσική-Τσιβίκης Παναγιώτης,κάθε  πρώτη  Τετάρτη του μήνα από 13.15΄έως  14.00΄.

Ολοήμερο - Τζελέπης Γιώργος, κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα από 11.45΄έως 12.25΄.

Γαλλικά- Ομουρίδου Όλγα, κάθε πρώτη  Τρίτη του μήνα από 10.45΄έως 11.30΄.

Γερμανικά-Αγοραστός Γιώργος, κάθε πρώτη  Τρίτη του μήνα από 10.00΄έως 10.45΄.

Γερμανικά-Ιορδανίδου Μαρία, κάθε πρώτη  Τρίτη του μήνα από 10.00΄έως 10.45΄.

 

Σε έκτακτες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί  δέχονται τους γονείς των μαθητών, αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.