ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Στανίση 2
57013 Παλαιόκαστρο
Τηλ. 2310696185
Fax. 2310696925
mail@dim-palaiok.thess.sch.gr

Επιστροφή

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώνουν τους γονείς τις παρακάτω ημέρες από τις 13.15΄έως τις 14.00΄.

Ο Δ/ντής του Σχολείου κάθε Δευτέρα από τις  13.15΄  έως  14.00΄.

Τμήμα Α1, κάθε  πρώτη Δευτέρα   του μήνα.

Τμήμα Α2, κάθε πρώτη  Τρίτη  του μήνα.  

Τμήμα Β1, κάθε πρώτη  Πέμπτη   του μήνα.

Τμήμα Β2, κάθε πρώτη   Δευτέρα του μήνα.

Τμήμα Β3, κάθε πρώτη  Πέμπτη   του μήνα

Τμήμα Γ1, κάθε πρώτη  Πέμπτη  του μήνα .

Τμήμα Γ2, κάθε πρώτη  Πέμπτη του μήνα .

Τμήμα Γ3, κάθε πρώτη  Παρασκευή του μήνα .

Τμήμα Δ1, κάθε πρώτη Τρίτη  του μήνα .

Τμήμα Δ2, κάθε πρώτη  Πέμπτη   του μήνα.

Τμήμα Ε1, κάθε πρώτη  Δευτέρα  του μήνα .

Τμήμα Ε2, κάθε πρώτη  Τρίτη του μήνα .

Τμήμα ΣΤ1, κάθε πρώτη   Τετάρτη του μήνα .

Τμήμα ΣΤ2, κάθε πρώτη  Δευτέρα  του μήνα .

Τμήμα ΣΤ3, κάθε πρώτη   Δευτέρα του μήνα.

Αγγλικά-Μανιαδάκη Μαρία , κάθε πρώτη  Δευτέρα του μήνα .

Αγγλικά -Πετρωτού Γλυκερία, κάθε πρώτη  Τρίτη του μήνα .

Γυμναστική -Καραφυλιά  Μαρία, κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα .

Γυμναστική -Τσιλιμπώνης Κων/νος, κάθε πρώτη Τετάρτη  του μήνα .

Πληροφορική -Καλαϊτζίδου Δέσποινα, κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα .

Θεατρική Αγωγή- Γκιούνα Αγάπη, κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα .

Εικαστικά- Παλαιστίδου Ολυμπία, κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα .

Μουσική-Τόγια Άλκηστη,  κάθε  πρώτη  Τετάρτη  του μήνα .

Μουσική-Ζάχος Χρήστος,κάθε  πρώτη  Πέμπτη του μήνα .

Ολοήμερο - Τζελέπης Γιώργος, κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα .

Γαλλικά- Ομουρίδου Όλγα, κάθε πρώτη  Τρίτη του μήνα .

Γερμανικά-Αγοραστός Γιώργος, κάθε πρώτη  Τρίτη του μήνα.

Γερμανικά-Κούτσικου Βασιλική, κάθε πρώτη  Τρίτη του μήνα .

 

Σε έκτακτες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί  δέχονται τους γονείς των μαθητών, αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.